Vitajte na stránkach spoločnosti Nestlé Health Science
Nestlé Health Science predstavuje novú, inovatívnu spoločnosť pôsobiacu v oblasti zdravotníctva, ktorá sa sústreďuje na pokroky v nutričnej terapii s cieľom pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav pacientov.


Zoznam značiek

Ponúkame široké portfólio výrobkov, ktoré pomáhajú dopĺňať a skvalitňovať nutričný stav.

Althéra®, Alfaré® a Alfamino® sú vytvorené špeciálne pre deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka (ABKM).
Produkty radu Isosource® sú určené pacientom pri podvýžive alebo riziku podvýživy.
Modulen® IBD je výživa určená pre pacientov s Crohnovou chorobou.
Produkty radu Novasource® sú vhodné pre výživu pacientov s gastrointestinálnymi ťažkosťami.
Špeciálny produkty radu Peptamen® sú určené pre pacientov s poruchou trávenia a vstrebávania.
Výživa Renutryl® je určená na popíjanie pre pacientov so zvýšenou potrebou bielkovín a energie.
Výživa radu Resource® je určená pri potrebe vyššieho príjmu bielkovín a energie.

Terapeutické oblasti

DETI

DOSPELÝ