MODULEN®

Modulen® je nutrične kompletná potravina určená na diétny režim pre pacientov s Crohnovou chorobou. Je 100% založená na kazeínu, má dodané lipidy a sacharidy v optimálnom pomere, takže je zaistená ako dobrá tolerancia, tak i chuť.

Vhodná ako jediný zdroj výživy počas aktívnej fázy Crohnovej choroby a / alebo počas fázy remisie u podvyživených pacientov.