Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Nestlé Česko s.r.o.“ nebo „Nestlé“)

Nestlé Česko s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naše Webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní informace, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Tato politika ochrany soukromí stanovuje postupy zpracování informací, které provádí Nestlé při používání Internetu a jakýchkoliv jiných elektronických komunikačních sítí.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních informací, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů
 2. Osobní údaje sbírané společností Nestlé
 3. Osobní údaje osob mladších 18ti let
 4. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje?
 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje a proč?
 6. Vaše práva
 7. Bezpečnost a uchování dat
 8. Jak nás kontaktovat?

Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb. Použitím Webových stránek (viz níže), souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek. V případě napřímo poskytnutých údajů je vždy vyžadován Váš samostatný souhlas.

Použitím Webové stránky souhlasíte s podmínkami užití, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte Webovou stránku a nepředávejte nám žádné svoje údaje. Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. Doporučujeme, abyste vždy kontrolovali tyto Zásady ochrany osobních údajů a zjistili případné provedené změny.

Nestlé může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů, včetně:

 • Online a elektronických interakcí, včetně Webových stránek, mobilních aplikací, textových zpráv nebo aplikací na soc.sítích třetích stran (např. Facebook) (dále „Nestlé stránky“)
 • Offline interakce, včetně přímých marketingových kampaní, tištěných registračních karet, vstupů do soutěží a kontaktování přes Servis pro spotřebitele; a
 • Vaší interakce s cíleným online obsahem (např. online reklama), který Nestlé nebo poskytovatelé služeb v zastoupení Nestlé poskytují skrze stránky třetích stran nebo aplikací.

2.1. Údaje poskytnuté napřímo
Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

 • Osobní adresní údaje včetně informací umožňující Nestlé osobně Vás kontaktovat (tj. jméno, poštovní nebo emailová adresa a telefonní číslo)
 • Demografické informace včetně data narození, věku, pohlaví, lokace (např. PSČ, město, stát), oblíbených výrobků, zájmů, zálib a informací o domácnosti nebo životním stylu.
 • Platební informace včetně těch potřebných k nákupu (tj. číslo platební karty, expirace karty, fakturační adresa)
 • Přihlašovací údaje k profilu včetně informací k založení profilu (přihlašovací jméno/email, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázky/odpovědi)
 • Odpověď na dotaz včetně informace, kterou s Nestlé sdílíte o Vaší zkušenosti s používáním výrobků a služeb Nestlé (komentáře, návrhy, prohlášení nebo jiná reakce ve vztahu k výrobkům Nestlé)
 • Obsah vytvořený uživateli (např. videa, fotografie a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s Nestlé vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmínky Vašeho výslovného souhlasu.

2.2. Údaje, které sbíráme během návštěvy Webové stránky
Více detailů o těchto datech najdete v Politice cookies.

2.3. Údaje z jiných zdrojů
Můžeme sbírat údaje z jiných legitimních zdrojů za účelem poskytnutí našich výrobků nebo služeb.

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 18let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Nestlé může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 18 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

Nestlé shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. Nestlé použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 • Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky.  Pozor na internetové obchody třetích stran, které prodávají výrobky Nestlé – tyto nejsou kontrolované ani provozované společností Nestlé. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, jako je třeba číslo Vaší kreditní karty, přečetli zásady ochrany osobních údajů daného online obchodu.
 • Spravování profilu – vytvoření a správa profilu (účtu), včetně administrativy loajálních programů, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).
 • Servis pro spotřebitele – poskytnutí spotřebitelských služeb, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim výrobkům. Servis pro spotřebitele může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu nebo online chatů.
 • Spojení se spotřebiteli – větší a aktivnější zapojení s našimi výrobky a službami. Může zahrnovat zveřejňování obsahu pro spotřebitele
 • Personalizace – Nestlé může kombinovat údaje z různých zdrojů (např. Webových stránek a offline aktivit). Toto propojení poskytuje Nestlé kompletní obrázek spotřebitele a na druhou stranu umožňuje Nestlé poskytnout lepší služby a personalizaci, včetně:

  Webových stránek – zlepšení a personalizace zkušeností na stránkách použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití stránek

  Výrobků – vylepšení výrobků Nestlé, aby uspokojili potřeby spotřebitelů, s použitím demografických informací, profilování spotřebitele a zpětné informace od spotřebitele.

  Cílená reklama – nabízení reklamy podle zájmů. Na jedné straně Nestlé využívá informace shromážděné na svých stránkách a stránkách třetích stran. Tento druh reklamy se nazývá „online behaviorální reklama“ nebo „cílená reklama“. Typicky je prováděna pomocí cookies nebo podobných technologiích.

 • Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto mohou být sdíleny přes SMS, emaily nebo online reklamu) a přes komentáře. Pokud jste souhlasili s obdržením SMS, budou doručovány v souladu s podmínkami poskytovatele služeb, které mohou být zpoplatněny.
 • Sociální sítě – poskytování sociální komunikace včetně:

  Nástroje komunity Webových stránek  – při návštěvě Webové stránky přes komunitní nástroj a vložíte recept, obrázek nebo jiný obsah, Nestlé může použít a zobrazit údaje, které sdílíte na těchto stránkách.

  Virální nástroje – např. pozvání přítele, kde můžete sdílet zprávy, informace o výrobku, soutěži nebo jiné s rodinou nebo přáteli. Typicky vyžaduje sběr a použití kontaktních údajů (jméno, email) pro doručení jednorázové zprávy/obsahu adresátovi.

  Soc.sítě třetích stran – pokud použijete „Facebook Connect“ nebo „Facebook Like“, může Nestlé použít osobní údaje. Tyto nástroje Nestlé integruje na stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Použitím nástroje Nestlé může získat určité údaje ze sociální sítě. Více o této problematice najdete v podmínkách užití poskytovatele sociálních sítí.

  Jiné – údaje může Nestlé používat pro jiné specifické účely včetně denní údržby a zabezpečení stránek, k vyhodnocování demografických studií a auditů a pro spotřebitelské průzkumy.

Nestlé nebude nikdy sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí stranou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu, pokud jsme Vás o tom předem neinformovali a Vy jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas.

Nestlé může sdílet Vaše osobní informace se společnostmi, které jsou pod řízením Nestlé Group prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví (souhrnně „skupina Nestlé“). Nestlé může také sdílet Vaše osobní informace s třetími stranami, avšak pouze ve výslovně sjednaných případech.

Poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé
Můžeme používat třetí strany, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé, pro zajištění podpory interních funkcí Webových stránek a pro pomoc se správou Webových stránek nebo jejich funkcemi, programy a propagačními akcemi. Třetí strany mohou zpracovávat Vaše údaje v rozsahu těchto služeb.

Nestlé spolupracuje s takovými třetími stranami, které se mohou nacházet v jiné zemi, než ze které přistupujete na Webovou stránku. Tyto třetí strany a jejich zaměstnanci mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji v rámci poskytování svých služeb. Tyto třetí osoby musí vždy poskytnout stejnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů jako Nestlé a jsou vázány písemnou smlouvou o zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, podle níž budou Vaše osobní údaje uchovány v soukromí, zabezpečené a budou zpracovávané pouze na základě specifických pokynů firmy Nestlé.

Partneři a společná propagace
Čas od času se můžeme účastnit společného programu nebo propagační akce v rámci Webových stránek s další společností, organizací nebo jinou renomovanou třetí stranou a v rámci průběhu této události bude docházet ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů, avšak pouze s Vaším výslovným souhlasem Pokud jsou v rámci takové propagační akce Vaše osobní údaje shromažďovány (nebo sdíleny s) jinou společností než Nestlé, budeme Vás o tom informovat při sběru těchto dat. V rámci všech propagačních akcí s účastí jiné společnosti můžeme poskytnout samostatný odkaz na zásady ochrany osobních údajů dané společnosti a doporučujeme Vám přečíst si je před sdílením osobních informací, jelikož nemůžeme zaručit, že daná společnost dodržuje stejné zásady ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje shromažďovány nebo sdíleny s jinou společností, můžete se při shromažďování osobních údajů vždy rozhodnout neúčastnit se dané akce.

6.1. Právo odhlášení z marketingové komunikace
Máte právo Opt-out, nepovolení marketingové komunikace; to můžete provést takto:

 • (a) Následováním pokynů dané marketingové komunikace
 • (b) Pokud máte účet v Nestlé, máte možnost změnit podmínky udělení souhlasu v části nastavení profilu
 • (c) Kontaktováním nás na emailové adrese: info@nestle.cz

Pokud změníte podmínky udělení souhlasu pro marketingovou komunikaci, stále můžete dostávat administrativní komunikaci z Nestlé, jako potvrzení objednávky a oznámení o aktivitách účtu /potvrzení účtu, změny hesla).

6.2. Přístup a oprava

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na Webové stránce. Pokud tak chcete učinit, otevřete prosím odpovídající sekci na Webových stránkách (pokud je dostupná). Případně nás kontaktujte.

7.1. Bezpečnost údajů
Nestlé má nastaveno několik bezpečnostních měření pro udržení Vašich osobních údajů v bezpečí:

 • Zabezpečení operačního prostředí – Nestlé shromažďuje Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné pouze pro zaměstnance Nestlé, agentury a smluvní partnery na principu „nutnosti“. Nestlé dodržuje v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy.
 • Šifrování informací o platebním styku – Nestlé používá standardizované šifrování k zabezpečení citlivých finančních informací (informace o platební kartě).
 • Povolení přístupu na účet – Nestlé vyžaduje, aby registrovaní uživatelé potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu.

Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které veřejně sdílíte např. na komunitních stránkách.

7.2. Uchování dat
Nestlé bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení.

Nestlé je správce údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, anebo pošlete elektronickou zprávu na consumer.service@cz.nestle.com  nebo zavolejte 800 135 135 v pracovních dnech v době 8-11.30 a 13-16.

Copyright © Nestlé, 2016