Malnutrice

Během stárnutí není nikterak zvláštní, že ztrácíme některé funkce a náš organizmus zpomaluje. Proto je nutné klást velký důraz na výživu. Dostatečná výživa je nezbytná pro udržování svalové hmoty a je klíčem k zachování zdraví. 1 Ve vyšším věku bychom tak měli dělat vše proto, abychom si zajistili dostatečný přísun živin.

Co je malnutrice?

Jde o přetrvávající deficit nebo špatné vstřebávání jedné nebo více důležitých živin, které do těla normálně přijímáme s běžnou stravou. Některé projevy stárnutí jsou nezastavitelné a ovlivníme je těžko, avšak malnutrice k nim nepatří.

Každý senior by se tak měl primárně zaměřit na zajištění řádné výživy.

Proč dochází k malnutrici?

Stárnutí s sebou přináší mnoho faktorů, které způsobují projevy malnutrice. Patří mezi ně především:

  • Menší chuť k jídlu
  • Problémy se zuby
  • Problémy s ústní dutinou
  • Omezený čich a chuť

Významnou roli může hrát i životní styl, a to zejména u seniorů, kteří žijí sami a v důsledku toho jedí méně. Mezi další problémy lze pak rovněž řadit neochotu seniorů vynaložit vyšší finanční prostředky na kvalitní potraviny.

Svůj podíl na malnutrici mají i chronická a akutní onemocnění, z nichž mnohá vyžadují hospitalizaci, což nadále ovlivňuje příjem řádné výživy.

Malnutricí trpí každý 4 senior

Malnutrice nepatří mezi vzácná onemocnění. Studie provedená na více než 4 500 seniorech z různých zemí ukázala, že téměř polovina respondentů byla ohrožena malnutricí a téměř čtvrtina měla již stanovenou diagnózu. 2

Rizika malnutrice nelze podceňovat

Ačkoliv se malnutrice může jevit jako banální problém, její rizika jsou vážná. Patří mezi ně především zvýšené riziko infekcí, pomalejší rekonvalescence po onemocnění nebo zranění a celkově vyšší mortalita.*

Změna životního stylu a nutriční terapie pomůže s malnutricí

Dostatečná výživa je během stárnutí nepostradatelná. K většímu apetitu může dopomoci cvičení či aktivní společenský život. Ovšem nejvýznamnějšími a snadno dostupnými způsoby, jak řešit malnutrici během stárnutí, jsou výživné potraviny nebo i drobné změny jídelníčku.2  Ve společnosti Nestlé Health Science bereme malnutrici související se stárnutím velmi vážně a aktivně pracujeme na hledání a poskytování nutričních terapií všem typům pacientů.

1 Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. Jan 2006; 82(963): 2–8.
2 Kaiser MJ, Bauer JM, Rämsch C, Uter W, Guigoz Y, Cederholm T et al. Frequency of malnutrition in older adults: a multinational perspective using the mini nutritional assessment. J Am Geriatr Soc. 2010 Sep;58(9):1734-8.
3 Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. Jan 2006; 82(963): 2–8. *Uvedené příznaky nejsou úplné; příznaky se u jednotlivých pacientů mohou lišit.

 

Číst více
Zavřít
Dostatečná výživa je nezbytná pro udržování svalové hmoty a je klíčem
k zachování zdraví
Zdroj: Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. Jan 2006; 82(963): 2–8
Problémy se zuby a osamělý život

PROBLÉMY SE ZUBY A OSAMĚLÝ ŽIVOT

Zdravotní problémy i drobné změny návyků a životního stylu mohou mít vliv na to, jak staří lidé přistupují k doplňování živin. Zdravotní problémy nebo problémy se zuby mohou mít výrazný vliv na nižší příjem potravin. Některé léky zase způsobují nechutenství či nevolnost. A pokud staří lidé žijí osamělým životem, mají často menší chuť věnovat se sami sobě. Mezi další spouštěče patří mentální problémy, deprese či nadměrná konzumace alkoholu.
Nezáměrné hubnutí

NEZÁMĚRNÉ HUBNUTÍ

Jedním z nejčastějších příznaků malnutrice je nezáměrné hubnutí. Pokud někdo nahrazuje výživné potraviny méně zdravými variantami, může být ztráta tkáně, např. svalové tkáně, nahrazena vyšším množstvím tuku. Je proto důležité znát i další příznaky malnutrice, např. změny stravovacích návyků, únavu a ztrátu síly, nebo pomalejší rekonvalescenci po zranění či nemoci.
Výživné svačinky

VÝŽIVNÉ SVAČINKY

Zlepšit příjem důležitých živin mohou zejména potraviny, které jsou rychle k dispozici, snadno dostupné a bohaté na živiny. Ovoce, zeleninu, vejce či sýry využijete k výživným svačinkám, které slouží k doplnění nutričního příjmu mezi jídly. Využijete je i jako doplněk k hlavním jídlům.

VÝŽIVOVÁ ŘEŠENÍ OD NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Podíl